Consello Reitor

A Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra é unha entidade cultural privada sen ánimo de lucro cuxa orixe, en 2014, veu a continuar o labor dun grupo de intelectuais que, co impulso de Xosé Filgueira Valverde, fundaron o primeiro colectivo de Amigos do Museo.

A composición actual do Consello Reitor é o seguinte:

DSC08772
Integrantes do Consello Reitor da AMUPo diante da obra “Víctima del trabajo”, de Jenaro Carrero, no Sexto Edificio do Museo de Pontevedra (De esquerda a dereita: Jorge Barrecheguren, Mª Teresa Del Préstamo, Ernesto Vázquez-Rey, Cristina Quinteiro e Ángel Arcay). © AMUPo, 2018.

PRESIDENTE

Ernesto Vázquez-Rey Farto

VICEPRESIDENTE

Eloy Martínez Soto

SECRETARIO XERAL

Jorge Barrecheguren Fernández

TESOUREIRA

María Teresa Del Préstamo Landín

COORDINADORA DA SECCIÓN DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

Ciara Cabodevila Castesano

COORDINADOR DA SECCIÓN DE PATRIMONIO E BENS CULTURAIS

Ángel Arcay Barral

COORDINADOR DA SECCIÓN DE PENSAMENTO, MEMORIA E SOCIEDADE

Ernesto Vázquez-Rey Farto

COORDINADORA DA COMISIÓN DE PUBLICACIÓNS

Cristina Quinteiro Suárez