Política de protección de datos

A través deste sitio web non se recaban datos de carácter persoal das persoas usuarias sen o seu coñecemento e consentimento, nin se ceden datos a terceiros. Os datos persoais obxecto de tratamento pola Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra obtéñense e trátanse dacordo co Regulamento UE/2016/679, do 27 de abril de 2016, Xeral de Protección de Datos (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Responsábel do tratamento

Os datos de carácter persoal que se poideran recabar das persoas interesadas serán tratados de forma confidencial, cuxo responsábel é Jorge Barrecheguren Fernández, secretario xeral da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra.

Para o exercicio dos seus lexítimos dereitos, as persoas interesadas poden poñerse en contacto co responsábel a través do seguinte correo electrónico: amupontevedra@gmail.com

As actividades de tratamento realizaranse previo consentemento das persoas interesadas, mediante unha clara acción afirmativa.

Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recaban, así como para posibilitar a determinación de responsabilidades.

Comunicación de datos a terceiros

Os datos persoais non van ser comunicados a terceiros agás cando exista unha obriga legal.

Transferencias internacionais

Non está previsto realizar ningunha transferencia internacional de datos

Dereitos de protección de datos

Calquera persoa ten dereito a obter información sobre os tratamentos referidos aos seus datos persoais. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas únicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan. Para isto bastará con que se poña en contacto co responsábel, no correo indicado, e faga constar a súa vontade de exercer ditos dereitos.

A AMUPo colabora no acto de homenaxe a Antonio Odriozola

A piques de se cumprir o 32 aniversario do pasamento de Antonio Odriozola Pietas (1911-1987), o salón de actos do Sexto Edificio do Museo de Pontevedra acolleu na tarde de onte o acto de homenaxe titulado: “30 anos sen Antonio Odriozola. Vixencia do seu legado”.

Homenaxe Odriozola
Cartel da homenaxe a Antonio Odriozola (© AMUPo)

O acto, promovido e organizado pola Asociación de Amigos de Antonio Odriozola e a AGAXET (Asociación Galega de Xornalistas e Escritores de Turismo), contou coa colaboración da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra e de Hifas da Terra.

De esquerda a dereita: Ernesto Vázquez-Rey, Guillermo Campos, Carlos Valle e Francisco J. Fernández de Ana Magán. (© Gustavo Santos / Faro de Vigo)

As tres intervencións da mesa -a cargo de Francisco J. Fernández de Ana Magán, Guillermo Campos Piñón e Carlos Valle Pérez– versaron sobre as diversas facetas vitais e profesionais de Odriozola e conduciron a xornada a través das propias vivencias e da relación persoal co homenaxeado e, tamén, coa súa viúva, Dolores Casalderrey.

A paixón pola bibliografía especializada en materia gastronómica, litúrxica, micolóxica ou biolóxica de Odriozola foi o que permitiu que o Museo de Pontevedra conserve na súa biblioteca un inmenso legado material que se mantivo íntegro, grazas ás xestións do propio Guillermo Campos, de Alfonso Zulueta de Haz e de Carlos Valle, recentemente nomeado -ao tempo- director do Museo, coa viúva de Odriozola, en 1988. Esta recibíu unha pensión vitalicia a cambio da entrega ao Museo de Pontevedra de toda a colección.

No propio acto o presidente da Asociación de Amigos de Antonio Odriozola e da AGAXET, Guillermo Campos, anunciou a creación dun Seminario Antonio Odriozola, que de xeito permanente inserte na programación cultural pequenas xornadas de reflexión e divulgación das diversas facetas estudadas por Antonio Odriozola. “A este respecto, a Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra poderá prestar a súa colaboración, en función da nosa propia programación, de sermos convidados a participar pola AGAXET e a Asociación de Amigos de Antonio Odriozola; xa que a eles corresponde a oportuna programación e organización”, como indicou Ernesto Vázquez-Rey, presidente da entidade, que actuou como moderador da mesa no acto de homenaxe, nos días previos ao mesmo.

Ao tempo, o presidente da AMUPo lembrou a especial vinculación de Antonio Odriozola co padroado do Museo de Pontevedra, no que ingresou en 1967, e agradeceu -especialmente- a participación no acto do ex director do Museo de Pontevedra, Carlos Valle, apuntando que “é unha persoa sen a cal non se entendería a cultura deste país” e que “non pasará moito tempo para saber a perda que supón para todos nós non ter gozado del, como director do Museo, durante máis tempo”.

A AMUPo colabora na restauración dunha obra de Canaletto, do Museo Thyssen-Bornemisza

A Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra participa na campaña de crowdfunding que ten aberta o Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, para implicar á cidadanía na restauración e estudo previo da obra “La Plaza de San Marcos en Venecia” (ca. 1723-1724), de Canaletto.

"La Plaza de San Marcos en Venecia"
CANALETTO (Giovanni Antonio Canal), La Plaza de San Marcos en Venecia, c. 1723-1724, óleo sobre lenzo: 141,5 x 204,5 cm., Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, Nº INV. 75, (1956.1)

O autor foi o maior representante do xénero de vistas urbanas na Venecia do século XVIII. A través delas, amósanos grandes perspectivas da cidade e arredores cun detalle semellante ao da fotografía. Pezas coma esta foron moi cotizadas entre viaxeiros e amantes da arte de determinados sectores.

O cadro é unha das obras máis representativas de Canaletto e, sen dúbida, a máis importante do autor en calquera colección dun museo español. Aínda que Canaletto pintou este lenzo con só 26 anos, reflexou nel as características principais do seu estilo. O punto de vista elevado permite un encadre máis amplo, mentres que as liñas horizontais formadas polas fachadas de San Marcos e o Pazo Ducal contrasta enormemente coa verticalidade do campanile e as Procuradorías, que situadas a ambos lados dan profundidade á perspectiva. Ademáis, a minuciosidade na execución de tódolos elementos axuda a crear o ambiente da escena.

"Vista de Venecia: Riva degli schiavoni hacia San Marcos"
WILLIAM JAMES, “Vista de Venecia: Riva degli schiavoni hacia San Marcos“, 2ª metade s. XVIII, óleo sobre lenzo: 76,7 x 127 cm., Museo de Pontevedra.

A adhesión a esta iniciativa, proposta polas Seccións de Patrimonio e Bens Culturais e Creación e Investigación Artística, supón a primeira colaboración da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra nunha actividade de ámbito estatal. Dende o Consello reitor da AMUPo sinálase, ademáis, a necesidade de revalorizar a propia colección do Museo de Pontevedra, na que se pode relacionar algunha pintura como a “Vista de Venecia: Riva degli schiavoni hacia San Marcos“, de William James, datada na segunda metade do século XVIII.