O Parque do Pasatempo: conservar 1/7 do legado

O pasado mércores, na Sala de Madeira do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, Sara Fraga Pérez impartíu a segunda conferencia do Congreso sobre Patrimonio Cultural que está a celebrar a Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, en colaboración coa ACFI Julián Malvar.

Sara Fraga, historiadora e membro da Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo de Betanzos, relatou a orixe e evolución da obra do indiano Juan García Naveira e o incumprimento normativo na falla de conservación do histórico Parque enciclopédico, baixo o título “O Parque do Pasatempo: conservar 1/7 do legado“.

O resultado da súa investigación será publicado no vindeiro número de Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas.

This slideshow requires JavaScript.

Referencias de prensa:

— “Conferencia. Segunda sesión del Congreso sobre Patrimonio Cultural“, Diario de Pontevedra, 04/07/2019, páx. 59, edición impresa.

— “La historiadora betanceira Sara Fraga lleva El Pasatiempo a Pontevedra“, El Ideal Gallego, 05/07/2019, páx. 16, edición impresa.

— “Presentan un estudio sobre O Pasatempo en un Congreso de Patrimonio“, La Opinión, 05/07/2019, páx. 14, edición impresa.

— “A betanceira Sara Fraga leva o Parque do Pasatempo a Pontevedra“, Xornal de Betanzos,05/07/2019, edición web.

A AMUPo celebrará o primeiro Congreso sobre Patrimonio Cultural

A Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, en colaboración coa Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar, organizará o primeiro Congreso sobre Patrimonio Cultural para o ano 2019.

Baixo a dirección dos investigadores das Universidades da Coruña e Vigo, Ernesto Vázquez-Rey e Mª Teresa Del Préstamo, o Congreso contará co seguinte aval académico:

Secretaría académica:

Noelia Collado Rodríguez, investigadora na Área de Dereito Civil da Universidade da Coruña.

Comité científico:

Cristina Alonso Salgado, investigadora na Área de Dereito Procesual da Universidade de Santiago de Compostela.

Ángel Arcay Barral, historiador e arquiveiro.

Jorge Barrecheguren Fernández, historiador e arquiveiro.

Noelia Collado Rodríguez, investigadora na Área de Dereito Civil da Universidade da Coruña.

Mª Teresa Del Préstamo Landín, investigadora na Área de Literatura Española da Universidade de Vigo.

Mª Ángeles Fuentes Loureiro, investigadora na Área de Dereito Penal da Universidade da Coruña.

Jorge Martín Dopico, investigador na Área de Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais da Universidade da Coruña.

Silvia Rodríguez López, investigadora na Área de Dereito Penal da Universidade da Coruña.

Ernesto Vázquez-Rey Farto, investigador na Área de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña.

Para a celebración desta actividade solicitarase axuda á Deputación Provincial de Pontevedra, dentro da convocatoria de axudas para o Ano da Música.

Política de protección de datos

A través deste sitio web non se recaban datos de carácter persoal das persoas usuarias sen o seu coñecemento e consentimento, nin se ceden datos a terceiros. Os datos persoais obxecto de tratamento pola Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra obtéñense e trátanse dacordo co Regulamento UE/2016/679, do 27 de abril de 2016, Xeral de Protección de Datos (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Responsábel do tratamento

Os datos de carácter persoal que se poideran recabar das persoas interesadas serán tratados de forma confidencial, cuxo responsábel é Jorge Barrecheguren Fernández, secretario xeral da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra.

Para o exercicio dos seus lexítimos dereitos, as persoas interesadas poden poñerse en contacto co responsábel a través do seguinte correo electrónico: amupontevedra@gmail.com

As actividades de tratamento realizaranse previo consentemento das persoas interesadas, mediante unha clara acción afirmativa.

Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recaban, así como para posibilitar a determinación de responsabilidades.

Comunicación de datos a terceiros

Os datos persoais non van ser comunicados a terceiros agás cando exista unha obriga legal.

Transferencias internacionais

Non está previsto realizar ningunha transferencia internacional de datos

Dereitos de protección de datos

Calquera persoa ten dereito a obter información sobre os tratamentos referidos aos seus datos persoais. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas únicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan. Para isto bastará con que se poña en contacto co responsábel, no correo indicado, e faga constar a súa vontade de exercer ditos dereitos.