A orixe do Museo de Pontevedra

Cunha sucinta conversa, nun tren de Pontevedra a Madrid, entre Daniel de la Sota e Francisco Javier Sánchez Cantón, se fraguou o que logo se coñecería internacionalmente como o Museo de Pontevedra.

Nun pequeno fragmento manuscrito do legado Sánchez Cantón consérvase unha explicación de como Daniel de la Sota, ao tempo presidente da Deputación provincial de Pontevedra, impulsou decididamente a creación da institución museística, axudado por grandes personalidades como Casto Sampedro, Antón Losada Diéguez, Alfonso Daniel R. Castelao e o propio Sánchez Cantón, naquela altura, subdirector do madrileño Museo del Prado.

Neste Día Internacional do Patrimonio Mundial, no que se conmemora a sinatura en París, en 1972, a Convención sobre o Patrimonio Mundial Cultural e Natural, dende a Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra queremos reivindicar o importantísimo legado cultural que chegou ata os nosos días e facer partícipe a toda a sociedade da responsabilidade de transmitilo ás xeracións futuras, co mesmo discurso primixénio de cultura local, con vocación universal. Ese foi -e é-, sen dúbida, o sinal de identidade do Museo de Pontevedra.

A continuación reproducimos o texto completo:

Proposta_DIPM_2019 1Proposta_DIPM_2019 2Proposta_DIPM_2019 3

Comunicado da AMUPo sobre as acusacións realizadas contra o presidente da entidade

O Consello Reitor da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra queremos amosar o noso apoio ao presidente da entidade, Ernesto Vázquez-Rey Farto, polas durísimas acusacións realizadas contra el no Diario de Pontevedra de onte, 08/11/2019. Nunha valoración reflexiva, realizada esta mañá, queremos poñer de manifesto o seguinte:

A actividade pública da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, non contén relación algunha coa vida privada do noso presidente, constituíndo a actuación xudicial aludida, dunha forma sesgada, distorsionada e incompleta, un asunto puramente familiar, resolto mediante un acordo extraxudicial asinado en febreiro de 2019; sen que isto interferira nunca na actividade da AMUPo.

– Dende a disolución ilegal do Museo de Pontevedra como Organismo Autónomo Local, Ernesto Vázquez-Rey tense destacado por defender vehementemente a autonomía da institución cultural, sendo impulsor da Comisión en defensa do Museo de Pontevedra, primeiro, e desta Asociación, despois.

– Durante os últimos meses, con máis intensidade, o noso presidente veu sendo obxecto de persecución e hostigamento, por parte da Deputación provincial de Pontevedra, así como da xefa de Xestión do propio Museo, co visto e prace do director técnico, polo que se interpuxo unha queixa na Secretaría xeral da Deputación, en xullo de 2019, e que estando pendente de resposta pola institución provincial, foi elevada á Valedora do Pobo hai escasas semanas.

– Ademáis, do anterior, o noso presidente promoveu no mesmo mes de maio de 2019 un expediente diante da Comisión de Transparencia de Galicia, quen obrigou á Deputación de Pontevedra a entregar unhas actas que ata o momento están desaparecidas. O noso presidente sostivo dende entón a desaparición intencionada destes documentos públicos, tendentes á ocultación dun proceso de destrución de determinada documentación do Museo, de forma ilegal.

– Como colofón a todo o anterior, esta Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra presentou un día antes da publicación da nova indicada unha demanda contra a Deputación de Pontevedra, no Xulgado do Contencioso-Administrativo, núm. 2, de Pontevedra, a causa da selección fraudulenta do actual director técnico da institución, por non ter a Deputación provincial ningunha competencia legal sobre o Museo de Pontevedra, como sempre sostivemos.

Por todo isto, queremos sinalar o oportunismo da publicación da nova, que para nada é veraz nin de actualidade e a persecución á que está sendo sometido o noso presidente, pola súa férrea defensa da autonomía do Museo de Pontevedra.

Os produtos da fundición galega de Sargadelos a análise polo Día Internacional do Patrimonio 2019

Baixo o título “Produtos da antiga fundición de Sargadelos: un patrimonio galego por localizar“, o historiador da Arte, Daniel Lucas Teijeiro Mosquera, impartirá unha conferencia na Casa das Campás de Pontevedra o vindeiro martes, 12 de novembro.

Co obxectivo de coñecer e valorizar os produtos da Real Fábrica de Fundición de Sargadelos, como pioneira das fundicións en Galicia, a exposición recolle as principais conclusións dunha vasta investigación documental, tradición oral, revisión bibliográfica e traballo de campo, realizado dende marzo de 2018.

Convite_Congreso_Patrimonio_AMUPo3

Esta actividade está encadrada no Congreso sobre Patrimonio Cultural, organizado pola Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra e a Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar, e realizarase en relación coas actividades culturais arredor do 16 de novembro, en conmemoración do Día Internacional do Patrimonio, instituído pola UNESCO, como efeméride da sinatura da Convención sobre o Patrimonio Mundial Cultural e Natural, en 1972.