PUBLICACIÓNS

A Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra dedica parte do esforzo á publicación dos seus estudos sobre as diversas liñas de traballo da entidade, contribuindo -na medida das súas posibilidades- á investigación e divulgación científica.

Neste apartado pódense consultar as publicacións editadas:


Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, núm. 1, (2018).