Publicacións

A Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra adica parte do seu esforzo á publicación dos seus estudos sobre as diversas liñas de traballo da entidade, contribuindo -na medida das súas posibilidades- á investigación e divulgación científica.

Neste apartado pódense consultar e descargar as publicacións editadas pola AMUPo:

Relatorio sobre a protección do Pazo de Lourizán (versión reducida)O Relatorio sobre a protección do Pazo de Lourizán é un estudo preliminar levado a cabo por un grupo de traballo da Sección de Patrimonio e Bens Culturais da AMUPo sobre o estado do Pazo de Lourizán e a súa orixe histórica. Contén tamén unhas notas biográficas sobre Eugenio Montero Ríos e Jenaro de la Fuente Domínguez, así como varias propostas de usos e un informe xurídico.

Descargar

 

 

Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, número 1 (2018)

Edita: Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar e Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra (AMUPo)

Pontevedra, 2018

© dos textos, as persoas autoras

Depósito Legal: PO 827-2018