Ernesto Vázquez-Rey

Pontevedra, 1987. Licenciado en Dereito pola Universidade da Coruña e Procurador dos Tribunais.

No eido cultural preside a Fundación Malvar, institución que conserva o legado familiar fundado polo que foi arcebispo de Santiago de Compostela, Frei Sebastián Malvar e Pinto, así como a Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra.

Ocupou distintos cargos en órganos colexiados nas Universidades da Coruña e Vigo, tendo formado parte do proceso de acreditación da ACSUG (Axencia para a calidade do sistema universitario de Galicia) perante a ENQA (European association for quality assurance in higher education) e participando no Programa Docentia, orientado á avaliación da calidade  do profesorado universitario.

No ámbito académico as súas liñas de investigación céntranse na protección xurídica do patrimonio cultural, así como na súa divulgación, e na análise dos diversos mecanismos de xustiza transicional como forma de resolución de conflitos nos procesos de recuperación da chamada “Memoria Histórica”.


Pontevedra, 1987. Licenciado en Derecho por la Universidade da Coruña y Procurador de los Tribunales.

En el ámbito cultural preside la Fundación Malvar, institución que conserva el legado familiar fundado por el que fue arzobispo de Santiago de Compostela, Frei Sebastián Malvar y Pinto, así como la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de Pontevedra.

Ocupó distintos cargos en órganos colegiados en las Universidades de A Coruña y Vigo, habiendo formado parte del proceso de acreditación de la ACSUG (Agencia para la calidad del sistema universitario de Galicia) ante la ENQA (European association for quality assurance in higher education) y participando en el Programa Docentia, orientado a la evaluación de la calidad  del profesorado universitario.

En el ámbito académico sus líneas de investigación se centran en la protección jurídica del patrimonio cultural, así como en su divulgación, y en el análisis de los diversos mecanismos de justicia transicional como forma de resolución de conflitos en los procesos de recuperación de la llamada “Memoria Histórica”.

María Teresa Del Préstamo Landín

Pontevedra, 1988. Licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Vigo, onde tamén obtivo o Mestrado Universitario en Profesorado en ESO, BACH, FP e ensinanza de idiomas na especialidade de Lingua castelá e Lingua galega e onde defendeu a súa tese de doutoramento na Área de Literatura Española sobre o novelista sevillano Manuel Fernández e González (1822-1888).

No ámbito académico as súas liñas de investigación abarcan a novela histórica da segunda metade do século XIX e a reescritura romántica da Idade Media.


Pontevedra, 1988. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidade de Vigo, donde también obtuvo el Máster Universitario en Profesorado en ESO, BACH, FP y enseñanza de idiomas en la especialidad de Lengua castellana y Lengua gallega y donde defendió su tesis doctoral en el Área de Literatura Española sobre el novelista sevillano Manuel Fernández y González (1822-1888).

En el ámbito académico sus líneas de investigación abarcan la novela histórica de la segunda mitad del siglo XIX y la reescritura romántica de la Edad Media.

Ángel Arcay Barral

Betanzos, 1988. Licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e Mestrado en Historia e Patrimonio pola Universidade do Porto; realizando a súa Tese de Mestrado no Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra, baixo o título “Os arquivos de familia en Galiza e Portugal: o caso dos Malvar”.

No eido cultural é o vicepresidente da Fundación Malvar e preside a Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar, na cal dirixe o seu Arquivo; sendo anteriormente arquiveiro e bibliotecario no Centro de Documentaçâo do Teatro Nacional Sâo Joâo de Porto.

Entre os anos 2009 e 2012 foi estudante en prácticas no Arquivo e Biblioteca Municipal de Betanzos e no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), desenvolvendo distintas investigacións históricas. Posteriormente ampliou a súa formación como bolseiro no Arquivo Histórico Provincial de Ourense (2014/2015) e na Rede Museística Provincial de Lugo (2015).

Actualmente exerce como técnico guía, de información e asistencias turísticas e ademáis, é o investigador principal do proxecto “A Cociña do Palacete”, que recopila o amplísimo receitario das irmáns Concha e María Mendoza Babiano, sobriñas netas do contralmirante Casto Méndez Núñez.


Betanzos, 1988. Licenciado en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster en Historia e Patrimonio por la Universidade do Porto; realizando su Tesis de Máster en el Archivo de la Deputación Provincial de Pontevedra, bajo el título “Os arquivos de familia en Galiza e Portugal: o caso dos Malvar”.

En el campo cultural es el vicepresidente de la Fundación Malvar y preside la Asociación Cultural y de Fomento de la Investigación Julián Malvar, en la cual dirige su Archivo; habiendo sido anteriormente archivero y bibliotecario en el Centro de Documentaçâo do Teatro Nacional Sâo Joâo de Porto.

Entre los años 2009 y 2012 fue estudiante en prácticas en el Archivo y Biblioteca Municipal de Betanzos y en el Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), desarrollando distintas investigaciones históricas. Posteriormente amplió su formación como becario en el Arquivo Histórico Provincial de Ourense (2014/2015) y en la Rede Museística Provincial de Lugo (2015).

Actualmente ejerce como técnico guía, de información y asistencias turísticas y además, es el investigador principal del proyecto “A Cociña do Palacete”, que recopila el amplísimo recetario de las hermanas Concha y María Mendoza Babiano, sobrinas nietas del contralmirante Casto Méndez Núñez.