search instagram arrow-down

Novas

Transparencia

A Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra asumimos o compromiso da transparencia como piar fundamental da nosa xestión. Así, publicaremos puntualmente a información en materia de contratos e convenios que asine a entidade, os currículos das persoas integrantes dos órganos de goberno da entidade, así como toda a información económica da mesma.

Nesta páxina tamén se poderán consultar os Estatutos da asociación e calquera outros documentos que marquen a nosa actuación.

AMUPo

Consello Reitor da AMUPo

ESTATUTOS

Estatutos da AMUPo. Aprobados polo Plenario extraordinario o 21/05/2016 e ratificados por delegación no Consello Reitor o 18/08/2016.

RESOLUCIÓNS PRESIDENCIAIS

Resolución Presidencial 2016/1, sobre a celebración telemática das sesións dos órganos colexiados da AMUPo.

DECLARACIÓNS INSTITUCIONAIS

Declaración polo Día Internacional dos Museos 2016.

Declaración institucional sobre os usos do Pazo de Lourizán (13/02/2017).

PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN

Proposta de resolución 2016/1, sobre o nomeamento, a título póstumo, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como amigo de honra e denominación do Sexto Edificio como Edificio Castelao.