Transparencia

A Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra asumimos o compromiso da transparencia como piar fundamental da nosa xestión. Así, publicamos puntualmente a información en materia de contratos e convenios que asina a entidade e os currículos das persoas integrantes dos órganos de goberno, así como a política de protección e tratamento dos datos persoais.

Neste apartado web tamén se poderán consultar os Estatutos da asociación e calquera outros documentos que marquen a nosa actuación.

 

ESTATUTOS

Estatutos da AMUPo.

RESOLUCIÓNS DA PRESIDENCIA

Resolución da Presidencia 2019/1, sobre a celebración telemática das sesións dos órganos colexiados da AMUPo.

DECLARACIÓNS INSTITUCIONAIS

Declaración polo Día Internacional dos Museos 2016.

Declaración institucional sobre os usos do Pazo de Lourizán (13/02/2017).

PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN

Proposta de resolución 2016/1, sobre o nomeamento, a título póstumo, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como amigo de honra e denominación do Sexto Edificio como Edificio Castelao.

PROTECCIÓN DE DATOS

Política de protección de datos da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra / Responsábel do tratamento de datos.