Comunicado da AMUPo sobre as acusacións realizadas contra o presidente da entidade

O Consello Reitor da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra queremos amosar o noso apoio ao presidente da entidade, Ernesto Vázquez-Rey Farto, polas durísimas acusacións realizadas contra el no Diario de Pontevedra de onte, 08/11/2019. Nunha valoración reflexiva, realizada esta mañá, queremos poñer de manifesto o seguinte:

A actividade pública da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, non contén relación algunha coa vida privada do noso presidente, constituíndo a actuación xudicial aludida, dunha forma sesgada, distorsionada e incompleta, un asunto puramente familiar, resolto mediante un acordo extraxudicial asinado en febreiro de 2019; sen que isto interferira nunca na actividade da AMUPo.

– Dende a disolución ilegal do Museo de Pontevedra como Organismo Autónomo Local, Ernesto Vázquez-Rey tense destacado por defender vehementemente a autonomía da institución cultural, sendo impulsor da Comisión en defensa do Museo de Pontevedra, primeiro, e desta Asociación, despois.

– Durante os últimos meses, con máis intensidade, o noso presidente veu sendo obxecto de persecución e hostigamento, por parte da Deputación provincial de Pontevedra, así como da xefa de Xestión do propio Museo, co visto e prace do director técnico, polo que se interpuxo unha queixa na Secretaría xeral da Deputación, en xullo de 2019, e que estando pendente de resposta pola institución provincial, foi elevada á Valedora do Pobo hai escasas semanas.

– Ademáis, do anterior, o noso presidente promoveu no mesmo mes de maio de 2019 un expediente diante da Comisión de Transparencia de Galicia, quen obrigou á Deputación de Pontevedra a entregar unhas actas que ata o momento están desaparecidas. O noso presidente sostivo dende entón a desaparición intencionada destes documentos públicos, tendentes á ocultación dun proceso de destrución de determinada documentación do Museo, de forma ilegal.

– Como colofón a todo o anterior, esta Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra presentou un día antes da publicación da nova indicada unha demanda contra a Deputación de Pontevedra, no Xulgado do Contencioso-Administrativo, núm. 2, de Pontevedra, a causa da selección fraudulenta do actual director técnico da institución, por non ter a Deputación provincial ningunha competencia legal sobre o Museo de Pontevedra, como sempre sostivemos.

Por todo isto, queremos sinalar o oportunismo da publicación da nova, que para nada é veraz nin de actualidade e a persecución á que está sendo sometido o noso presidente, pola súa férrea defensa da autonomía do Museo de Pontevedra.

A AMUPo celebra o primeiro Congreso sobre Patrimonio Cultural

A Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, en colaboración coa Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar, organizará o primeiro Congreso sobre Patrimonio Cultural para o ano 2019.

Baixo a dirección dos investigadores das Universidades da Coruña e Vigo, Ernesto Vázquez-Rey e Mª Teresa Del Préstamo, o Congreso contará co seguinte aval académico:

Secretaría académica:

Noelia Collado Rodríguez, investigadora na Área de Dereito Civil da Universidade da Coruña.

Comité científico:

Cristina Alonso Salgado, investigadora na Área de Dereito Procesual da Universidade de Santiago de Compostela.

Ángel Arcay Barral, historiador e arquiveiro.

Jorge Barrecheguren Fernández, historiador e arquiveiro.

Noelia Collado Rodríguez, investigadora na Área de Dereito Civil da Universidade da Coruña.

Mª Teresa Del Préstamo Landín, investigadora na Área de Literatura Española da Universidade de Vigo.

Mª Ángeles Fuentes Loureiro, investigadora na Área de Dereito Penal da Universidade da Coruña.

Jorge Martín Dopico, investigador na Área de Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais da Universidade da Coruña.

Silvia Rodríguez López, investigadora na Área de Dereito Penal da Universidade da Coruña.

Ernesto Vázquez-Rey Farto, investigador na Área de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña.

Para a celebración desta actividade solicitarase axuda á Deputación Provincial de Pontevedra, dentro da convocatoria de axudas para o Ano da Música.

O pase de diapositivas require JavaScript.

 

A AMUPo elixe a Ernesto Vázquez-Rey como novo presidente

O Plenario da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra escolleu por unanimidade, na tarde de hoxe, a Ernesto Vázquez-Rey como novo presidente da entidade; sucedendo no cargo a Ciara Cabodevila e a Valentín Paz Andrade, primeiro presidente da entidade.

DSC08772
Membros do novo Consello Reitor da AMUPo. (© AMUPo)

Vázquez-Rey, que xa viña sendo o secretario xeral da AMUPo dende 2014, foi o candidato proposto para ocupar a presidencia polo Consello Reitor saínte. Na súa nova función, que compaxinará coa coordinación da Sección de Pensamento, Memoria e Sociedade, estará acompañado por Eloy Martínez -como vicepresidente-, Jorge Barrecheguren -como secretario xeral-, Teresa Del Préstamo -como tesoureira-, Ángel Arcay -como coordinador da Sección de Patrimonio e Bens Culturais-, Ciara Cabodevila -como coordinadora da Sección de Creación e Investigación Artística- e Cristina Quinteiro -como coordinadora da Comisión de Publicacións-.

Na presentación das liñas de actuación do novo período (2018-2022), o presidente avanzou a solicitude de integración das Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra na Asociación de Amigos dos Museos de Galicia e na FEAM (Federación Española de Amigos dos Museos), “para que o Museo de Pontevedra e as súas importantísimas coleccións, estean presentes no tecido cultural, a través da súa asociación de amigas e amigos, tanto do país como do Estado español”.

A nova dirección da entidade marca como liñas estratéxicas de traballo, entre outras: incentivar a actividade investigadora e de divulgación da AMUPo; velar pola protección patrimonial e natural no ámbito galego; continuar a investigación no Pazo de Lourizán, promovendo a súa declaración como Ben de Interese Cultural; incrementar o número de amigas e amigos do Museo de Pontevedra; recuperar a labor das Comisión de investigación abertas no anterior período -sobre as obras de rehabilitación do Edificio Sarmiento e sobre a integración de arquivos e bibliotecas entre o Museo e o Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación- á que se engade outra sobre a sustracción da paisaxe de Lino Martínez Villafínez.

No marco do Ano Europeo do Patrimonio Cultural 2018 a AMUPo celebrará o I Congreso sobre Patrimonio Cultural: Investigación, Protección e Divulgación, que se celebrará a finais de ano.

Para pechar o plenario, o novo presidente escolleu unhas palabras de Francisco Javier Sánchez Cantón, a respecto da protección do patrimonio cultural:

“É preciso reaccionar, convencendo aos ben intencionados e vencendo a quen actúan ao ditado do odio, ou do interese. O día no que as xentes vexan como as pedras vellas merecen atención e vixiancia, cando se persuadan de que valen, e que ata producen; cando comproben que vivir nunha casa antiga e nun barrio histórico, sobre non carecer de nada, ten o premio do sosego, cobizábel no trafego cidadán, alcanzaremos colaboración abundante e entusiasta para esta empresa sentimental e utilitaria.

E esta, amigas e amigos, é a nosa empresa”.