Normas de publicación

[Galego] PERIODICIDADE E ÁREAS TEMÁTICAS: Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas é unha publicación científica anual que acolle traballos científicos inéditos de tódalas materias relacionadas coas Artes, as Humanidades e as Ciencias Sociais e Xurídicas. TRABALLOS: Publicaranse traballos orixinais e inéditos; non obstante, excepcionalmente, poderanse reeditar traballos que conten cun interese […]

Read More Normas de publicación