Declaración institucional sobre os usos do Pazo de Lourizán

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE OS USOS DO PAZO DE LOURIZÁN

A parroquia pontevedresa de Lourizán, co seu Pazo á cabeza, foi un punto neurálxico da actividade política e social dende mediados do século XIX a case o primeiro cuarto do século XX, polo establecemento nel da residencia estival de Eugenio Montero Ríos e da súa familia.

Este inmoble singular, que foi evolucionando ao longo de case corenta anos, obtivo o seu esplendor coa última remodelación en 1909, obra do proxectista Jenaro de la Fuente Domínguez, que fai do Pazo de Lourizán un grande monumento de estilo ecléctico.

O interior do Pazo foi decorado con obras de autores como Ovidio Murguía, Asterio Mañanós, Jenaro Carrero ou Joaquín Luque Roselló, convertindo o edificio nun monumento tanto pola súa arquitectura exterior, como tamén polas súas obras de arte, algunhas delas descoidadas no interior do Pazo actualmente.

A transmisión da propiedade polos herdeiros de Montero Ríos á Deputación Provincial de Pontevedra en 1943 levou aparelladas varias obras para a súa adecuación aos novos usos que destruiron parte das edificacións anexas ao Pazo, destruindo polo tanto, parte do patrimonio cultural galego, para sempre.

A Deputación Provincial de Pontevedra ten declarado 2017 como ‘Ano do Patrimonio’, sendo neste momento cando se negocia a instalación nas súas dependencias dun centro de investigacións forestais.

Por todo isto a Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra (AMUPo) manifestamos a nosa máis enérxica protesta por barallar calquera posibilidade que non sexa a restauración íntegra do Pazo de Lourizán para o seu debido uso público; por ser este un inmoble tan emblemático, para a historia de Galicia e mesmo de España, sen asumir que a ruinosa situación da propiedade se debe á deixación de funcións que a institución provincial -entre outras e por omisión- cometeu durante décadas.

Pontevedra, 13 de febreiro de 2017.


Imaxe destacada: © Juan Mejuto

A AMUPo solicita a intervención da RAGBA para a proteccion de Lourizán

img-20170126-wa0002
Vázquez-Rey na RAGBA. (Foto: AMUPo)

O secretario xeral da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra (AMUPo), Ernesto Vázquez-Rey, entrevistóuse co secretario xeral da Real Academia Galega de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario (RAGBA), Felipe-Senén López Gómez, para solicitar a intervención da institución no relatorio sobre a protección do Pazo de Lourizán que a AMUPo ten en marcha dende o 23 de setembro de 2016.

A Real Academia Galega das Belas Artes da Nosa Señora do Rosario é unha das institucións consultivas da Administración en todo o relativo á protección, acrecentamento e transmisión ás xeracións futuras dos bens culturais, polo que no ámbito das súas competencias a AMUPo solicitou manter coa academia unha estreita relación informativa, consultiva e asesora para a defensa, conservación e restauración do Pazo de Lourizán e o seu entorno.

A AMUPo constitúe a súa Sección de Patrimonio e Bens Culturais

A Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra bota a andar a súa Sección de Patrimonio e Bens Culturais; órgano creado para a investigación, catalogación, estudo e difusión do patrimonio cultural, non só do Museo de Pontevedra, senón no ámbito galego.

Pazo de Lourizán (© Juan Mejuto)
Pazo de Lourizán (Pontevedra). © Juan Mejuto

Neste sentido, na súa sesión constitutiva a Sección pretende crear un relatorio que analice a situación actual do Pazo de Lourizán (Pontevedra) e que debulle as medidas para a súa conservación e posíbeis usos a curto e medio prazo.

Coordinada por Ángel Arcay, tamén contará con Eloy Martínez (vogal) e Ernesto Vázquez-Rey (secretario), como membros da Mesa da Sección. Asimesmo, agardan obter o apoio do deputado provincial nacionalista, delegado en materia de Cultura na Deputación de Pontevedra, Xosé Leal, ao que a AMUPo convidará para participar nos traballos do relatorio, unha vez constituído.