Xosé Luís Hermoso Buxán

Xosé Luís Hermoso Buxán é arqueólogo e investigador en formación. Licenciado en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago de Compostela e en Arqueoloxía e Antropoloxía pola Universidade de Cambridge (Inglaterra), ten un mestrado en Arqueoloxía do Mediterráneo Oriental e Medio Oriente, realizado no Instituto de Arqueoloxía do University College London (UCL), institución onde está a cursar o doutoramento na actualidade. Como arqueólogo, participou en numerosos proxectos tanto de investigación como de urxencia en Europa (Reino Unido, Alemaña, Galicia, Polonia e Romanía) e no Próximo e Medio Oriente (Turquía, Israel e Irán). As súas investigacións céntranse no estudo da evolución da arquitectura no Medio Oriente na transición entre o segundo e o primeiro milenio AEC e na aplicación de novas tecnoloxías (Sistemas de Información Xeográfica, Sintaxe Espacial…) á Arqueoloxía.


Xosé Luís Hermoso Buxán es arqueólogo e investigador en formación. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidade de Santiago de Compostela y en Arqueología y Antropología por la Universidad de Cambridge (Inglaterra), tiene un master en Arqueología del Mediterráneo Oriental y Medio Oriente, realizado en el Instituto de Arqueología del University College London (UCL), institución donde está cursando el doctorado en la actualidad. Como arqueólogo, ha participado en numerosos proyectos tanto de investigación como de urgencia en Europa (Reino Unido, Alemania, Galicia, Polonia y Rumanía) y en el Próximo y Medio Oriente (Turquía, Israel e Irán). Sus investigaciones se centran en el estudio de la evolución de la arquitectura en el Medio Oriente en la transición entre el segundo y el primer milenio AEC y en la aplicación de nuevas tecnologías (Sistemas de Información Geográfica, Sintaxis Espacial…) a la Arqueología.

A AMUPo, nova amiga da FEAM

No número 42 da Revista da FEAM (Federación Española de Amigos de los Museos, outono 2019), baixo o título Emoción, identidad y fidelización: el desafío de los Amigos, inclúese á Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, logo do seu ingreso oficial na Federación na Asemblea Xeral, celebrada en Girona, en abril de 2019.

Revista FEAM 2

Esta publicación, accesible dende o perfil de ISSUU da FEAM, publica unha breve presentación da AMUPo, así como da nosa misión, visión e obxectivos:

A Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra renace en 2014 para dar continuidade ao colectivo de Amigos do Museo de Pontevedra, que creara José Filgueira Valverde -sendo director da institución museística-, nun momento de inestabilidade institucional no que o Museo acababa de verse privado do padroado que o rexera dende a súa fundación en 1927.

Obxectivos

Entre os obxectivos da AMUPo está axudar á misión fundacional do Museo, en canto ao incremento e complemento das súas coleccións, e a súa difusión entre a sociedade; sen esquecer o estudo e a investigación previa que realiza.

Actividades

A nosa actividade, aínda que modesta, non deixou indiferente á sociedade galega. Tanto os distintos congresos, seminarios e estudos, como a publicación de Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, serviron para achegar un pouco máis a historia e o patrimonio que nos rodea ás persoas que o disfrutan a diario.

Por qué facerse Amigo da nosa Asociación?

Facerse Amigo do Museo de Pontevedra supón ampliar o coñecemento sobre os vastos e ricos fondos dun Museo que xa conta con seis edificios na zona monumental da cidade, e que nos permiten viaxar dende a prehistoria ata a actualidade.

 

María Ángeles Fuentes Loureiro

María Ángeles Fuentes Loureiro

María Ángeles Fuentes Loureiro é investigadora en Dereito Penal na Universidade da Coruña. Membro do Consello de redacción de Quórum: Revista de Artes, Letras, Ciencias Sociais e Xurídicas, a súa investigación principal céntrase nos delitos contra o medio ambiente, especialmente naqueles relacionados co tratamento dos residuos. Outras liñas de investigación nas que traballa son a Criminoloxía verde, a delincuencia económica e a corrupción.


María Ángeles Fuentes Loureiro es investigadora en Derecho Penal en la Universidade da Coruña. Miembro del Consejo de redacción de Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, su investigación principal se centra en los delitos contra el medio ambiente, especialmente en aquellos relacionados con el tratamiento de los residuos. Otras líneas de investigación en las que trabaja son la Criminología verde, la delincuencia económica y la corrupción.