Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, núm. 2 (2019)

Editan: Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra / Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar

VÁZQUEZ-REY, Ernesto (dir.)

Pontevedra, 2019.

© dos textos, as persoas autoras.

Depósito Legal: PO 827-2018

ISSN: 2659-3416


ÍNDICE

ARTIGOS DOUTRINAIS

Crimen y cambio climático: una mirada desde la Criminología verde / Crime and climate change: a view from green Criminology | Esteban Morelle Hungría | pp. 11-25

ARTIGOS DE INVESTIGACIÓN

Bélica e civil: a produción da Real Fábrica de Fundición de Sargadelos | Daniel Lucas Teijeiro Mosquera | pp. 27-64

Santa Eulalia de Bóveda: una perspectiva desde el culto a las aguas / Santa Eulalia de Bóveda: a perspective from the cult to the water | Daniel Pérez Murado | pp. 65-80

O Parque do Pasatempo: conservar 1/7 de legado | Sara Fraga Pérez | pp. 81-101

Unha disección da fotografía pontevedresa do Seminario de Estudos Galegos | Mateo Fontán Couto | pp. 103-113

ARTIGOS DE DIVULGACIÓN

O patrimonio betanceiro nos seus Arquivos: o debate do Conxunto Histórico-Artístico | Ángel Arcay Barral | pp. 115-132

COMENTARIOS DE XURISPRUDENCIA

Comentário ao Acordâo do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, caso de M.L. e W.W. contra Alemanha, processos nos. 60798/10 e 65599/10, de 28 de junho de 2018 | Marcelo Porrúa | pp. 133-149


Indexada en:

dialnet.png.pagespeed.ce.XL0RY84U73
zenodo-black-2500

Coa colaboración de:

María Teresa Del Préstamo Landín

Pontevedra, 1988. Licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Vigo, onde tamén obtivo o Mestrado Universitario en Profesorado en ESO, BACH, FP e ensinanza de idiomas na especialidade de Lingua castelá e Lingua galega e onde defendeu a súa tese de doutoramento na Área de Literatura Española sobre o novelista sevillano Manuel Fernández e González (1822-1888).

No ámbito académico as súas liñas de investigación abarcan a novela histórica da segunda metade do século XIX e a reescritura romántica da Idade Media.


Pontevedra, 1988. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidade de Vigo, donde también obtuvo el Máster Universitario en Profesorado en ESO, BACH, FP y enseñanza de idiomas en la especialidad de Lengua castellana y Lengua gallega y donde defendió su tesis doctoral en el Área de Literatura Española sobre el novelista sevillano Manuel Fernández y González (1822-1888).

En el ámbito académico sus líneas de investigación abarcan la novela histórica de la segunda mitad del siglo XIX y la reescritura romántica de la Edad Media.

Ángel Arcay Barral

Betanzos, 1988. Licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e Mestrado en Historia e Patrimonio pola Universidade do Porto; realizando a súa Tese de Mestrado no Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra, baixo o título “Os arquivos de familia en Galiza e Portugal: o caso dos Malvar”.

No eido cultural é o vicepresidente da Fundación Malvar e preside a Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar, na cal dirixe o seu Arquivo; sendo anteriormente arquiveiro e bibliotecario no Centro de Documentaçâo do Teatro Nacional Sâo Joâo de Porto.

Entre os anos 2009 e 2012 foi estudante en prácticas no Arquivo e Biblioteca Municipal de Betanzos e no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), desenvolvendo distintas investigacións históricas. Posteriormente ampliou a súa formación como bolseiro no Arquivo Histórico Provincial de Ourense (2014/2015) e na Rede Museística Provincial de Lugo (2015).

Actualmente exerce como técnico guía, de información e asistencias turísticas e ademáis, é o investigador principal do proxecto “A Cociña do Palacete”, que recopila o amplísimo receitario das irmáns Concha e María Mendoza Babiano, sobriñas netas do contralmirante Casto Méndez Núñez.


Betanzos, 1988. Licenciado en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster en Historia e Patrimonio por la Universidade do Porto; realizando su Tesis de Máster en el Archivo de la Deputación Provincial de Pontevedra, bajo el título “Os arquivos de familia en Galiza e Portugal: o caso dos Malvar”.

En el campo cultural es el vicepresidente de la Fundación Malvar y preside la Asociación Cultural y de Fomento de la Investigación Julián Malvar, en la cual dirige su Archivo; habiendo sido anteriormente archivero y bibliotecario en el Centro de Documentaçâo do Teatro Nacional Sâo Joâo de Porto.

Entre los años 2009 y 2012 fue estudiante en prácticas en el Archivo y Biblioteca Municipal de Betanzos y en el Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), desarrollando distintas investigaciones históricas. Posteriormente amplió su formación como becario en el Arquivo Histórico Provincial de Ourense (2014/2015) y en la Rede Museística Provincial de Lugo (2015).

Actualmente ejerce como técnico guía, de información y asistencias turísticas y además, es el investigador principal del proyecto “A Cociña do Palacete”, que recopila el amplísimo recetario de las hermanas Concha y María Mendoza Babiano, sobrinas nietas del contralmirante Casto Méndez Núñez.