María Teresa Del Préstamo Landín

Pontevedra, 1988. Licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Vigo, onde tamén obtivo o Mestrado Universitario en Profesorado en ESO, BACH, FP e ensinanza de idiomas na especialidade de Lingua castelá e Lingua galega e onde defendeu a súa tese de doutoramento na Área de Literatura Española sobre o novelista sevillano Manuel Fernández e González (1822-1888).

No ámbito académico as súas liñas de investigación abarcan a novela histórica da segunda metade do século XIX e a reescritura romántica da Idade Media.


Pontevedra, 1988. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidade de Vigo, donde también obtuvo el Máster Universitario en Profesorado en ESO, BACH, FP y enseñanza de idiomas en la especialidad de Lengua castellana y Lengua gallega y donde defendió su tesis doctoral en el Área de Literatura Española sobre el novelista sevillano Manuel Fernández y González (1822-1888).

En el ámbito académico sus líneas de investigación abarcan la novela histórica de la segunda mitad del siglo XIX y la reescritura romántica de la Edad Media.