Política de intercambio

Dentro da política de intercambio con distintas institucións académicas e científicas, nacionais e internacionais, a Revista Quórum foi remitida ás bibliotecas das seguintes institucións:


Dentro de la política de intercambio con distintas instituciones académicas y científicas, nacionales e internacionales, la Revista Quórum ha sido remitida a las bibliotecas de las siguientes instituciones:

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid

Arquivo do Concello de Pontevedra

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Biblioteca Nacional de España

Bibliothèque Nationale de France

Museo de Pontevedra

New York University

Real Academia Española

Real Academia Galega

The Library of Congress

Universidad de Sevilla

Universidade da Coruña

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Vigo

Universidade do Porto

Universitat d’Andorra

Université de Genève

Carme Adán Villamarín

Carme Adán Villamarín

Carme Adán Villamarín é doutora en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela e profesora de Filosofía no IES Politécnico de Vigo. Membro do Consello científico de Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, as súas liñas de investigación céntranse nos estudos feministas e de xénero, tendo numerosas participacións en congresos e xornadas. Ao tempo, é autora de traballos como “Epistemoloxía, natureza e xénero” ou “Feminismo e coñecemento. Da experiencia das mulleres ao cíborg”, entre outros.


Carme Adán Villamarín es doctora en Filosofía por la Universidade de Santiago de Compostela y profesora de Filosofía en el IES Politécnico de Vigo. Miembro del Consejo científico de Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, sus líneas de investigación se centran en los estudios feministas y de género, teniendo numerosas participaciones en congresos y jornadas. Al tiempo, es autora de trabajos como “Epistemología, naturaleza y género” o “Feminismo y conocimiento. De la experiencia de las mujeres al cíborg”, entre otros.

Daniel Jove Villares

Daniel Jove Villares

Daniel Jove Villares, secretario de Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas. Graduado en Dereito -con Premio Extraordinario Fin de Grao-, mestrado en Dereito Constitucional polo Centro de Estudos Políticos e Constitucionais e investigador na Área de Dereito Constitucional da Universidade da Coruña.


Daniel Jove Villares, secretario de Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas. Graduado en Derecho -con Premio Extraordinario Fin de Grado-, máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales e investigador en el Área de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña.