Ángel Arcay Barral

Betanzos, 1988. Licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e Mestrado en Historia e Patrimonio pola Universidade do Porto; realizando a súa Tese de Mestrado no Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra, baixo o título “Os arquivos de familia en Galiza e Portugal: o caso dos Malvar”.

No eido cultural é o vicepresidente da Fundación Malvar e preside a Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar, na cal dirixe o seu Arquivo; sendo anteriormente arquiveiro e bibliotecario no Centro de Documentaçâo do Teatro Nacional Sâo Joâo de Porto.

Entre os anos 2009 e 2012 foi estudante en prácticas no Arquivo e Biblioteca Municipal de Betanzos e no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), desenvolvendo distintas investigacións históricas. Posteriormente ampliou a súa formación como bolseiro no Arquivo Histórico Provincial de Ourense (2014/2015) e na Rede Museística Provincial de Lugo (2015).

Actualmente exerce como técnico guía, de información e asistencias turísticas e ademáis, é o investigador principal do proxecto “A Cociña do Palacete”, que recopila o amplísimo receitario das irmáns Concha e María Mendoza Babiano, sobriñas netas do contralmirante Casto Méndez Núñez.


Betanzos, 1988. Licenciado en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster en Historia e Patrimonio por la Universidade do Porto; realizando su Tesis de Máster en el Archivo de la Deputación Provincial de Pontevedra, bajo el título “Os arquivos de familia en Galiza e Portugal: o caso dos Malvar”.

En el campo cultural es el vicepresidente de la Fundación Malvar y preside la Asociación Cultural y de Fomento de la Investigación Julián Malvar, en la cual dirige su Archivo; habiendo sido anteriormente archivero y bibliotecario en el Centro de Documentaçâo do Teatro Nacional Sâo Joâo de Porto.

Entre los años 2009 y 2012 fue estudiante en prácticas en el Archivo y Biblioteca Municipal de Betanzos y en el Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), desarrollando distintas investigaciones históricas. Posteriormente amplió su formación como becario en el Arquivo Histórico Provincial de Ourense (2014/2015) y en la Rede Museística Provincial de Lugo (2015).

Actualmente ejerce como técnico guía, de información y asistencias turísticas y además, es el investigador principal del proyecto “A Cociña do Palacete”, que recopila el amplísimo recetario de las hermanas Concha y María Mendoza Babiano, sobrinas nietas del contralmirante Casto Méndez Núñez.