Xosé Luís Hermoso Buxán

Xosé Luís Hermoso Buxán é arqueólogo e investigador en formación. Licenciado en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago de Compostela e en Arqueoloxía e Antropoloxía pola Universidade de Cambridge (Inglaterra), ten un mestrado en Arqueoloxía do Mediterráneo Oriental e Medio Oriente, realizado no Instituto de Arqueoloxía do University College London (UCL), institución onde está a cursar o doutoramento na actualidade. Como arqueólogo, participou en numerosos proxectos tanto de investigación como de urxencia en Europa (Reino Unido, Alemaña, Galicia, Polonia e Romanía) e no Próximo e Medio Oriente (Turquía, Israel e Irán). As súas investigacións céntranse no estudo da evolución da arquitectura no Medio Oriente na transición entre o segundo e o primeiro milenio AEC e na aplicación de novas tecnoloxías (Sistemas de Información Xeográfica, Sintaxe Espacial…) á Arqueoloxía.


Xosé Luís Hermoso Buxán es arqueólogo e investigador en formación. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidade de Santiago de Compostela y en Arqueología y Antropología por la Universidad de Cambridge (Inglaterra), tiene un master en Arqueología del Mediterráneo Oriental y Medio Oriente, realizado en el Instituto de Arqueología del University College London (UCL), institución donde está cursando el doctorado en la actualidad. Como arqueólogo, ha participado en numerosos proyectos tanto de investigación como de urgencia en Europa (Reino Unido, Alemania, Galicia, Polonia y Rumanía) y en el Próximo y Medio Oriente (Turquía, Israel e Irán). Sus investigaciones se centran en el estudio de la evolución de la arquitectura en el Medio Oriente en la transición entre el segundo y el primer milenio AEC y en la aplicación de nuevas tecnologías (Sistemas de Información Geográfica, Sintaxis Espacial…) a la Arqueología.