Jorge Barrecheguren Fernández

Vigo, 1988. Arquiveiro e historiador. Licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, coas orientacións de Historia Contemporánea e Historia de América. Especialista en Arquivos pola UNED e a Fundación Carlos de Amberes.

Compaxina a súa actividade profesional, desenvolvida en diversos centros documentais, coa labor divulgativa e investigadora, colaborando co Atlántico Diario de Vigo dende o ano 2016, onde publica artigos de difusión histórica centrados na cidade de Vigo. Ademáis da historia local o fenómeno indiano convértese en outro dos seus temas predilectos de investigación, sendo autor da iniciativa “Morriña de Cuba, Proyecto Palmera”, que trata de catalogar as palmeiras canarias máis antigas de Galicia como reacción ao avance da praga do Picudo Vermello.

É autor de diversos textos e artigos, entre os que destaca o libro “CZFV, 70 años en 70 imágenes”, publicado polo Consorcio da Zona Franca de Vigo no setenta aniversario do seu nacemento.


Vigo, 1988. Archivero e historiador. Licenciado en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela, con las orientaciones de Historia Contemporánea e Historia de América. Especialista en Archivos por la UNED y la Fundación Carlos de Amberes.

Compagina su actividad profesional, desarrollada en diversos centros documentales, con la labor divulgativa e investigadora, colaborando con Atlántico Diario de Vigo desde el año 2016, donde publica artículos de investigación histórica centrados en la ciudad de Vigo. Además de la historia local el fenómeno indiano se convierte en otro de sus temas predilectos de investigación, siendo autor de la iniciativa “Morriña de Cuba, Proyecto Palmera”, que trata de catalogar las palmeras canarias más antiguas de Galicia como reacción al avance de la plaga del Picudo Rojo.

Es autor de diversos textos y artículos, entre los que destaca el libro “CZFV, 70 años en 70 imágenes”, publicado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo en el setenta aniversario de su nacimiento.