Ernesto Vázquez-Rey

Pontevedra, 1987. Licenciado en Dereito pola Universidade da Coruña e Procurador dos Tribunais.

No eido cultural preside a Fundación Malvar, institución que conserva o legado familiar fundado polo que foi arcebispo de Santiago de Compostela, Frei Sebastián Malvar e Pinto, así como a Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra.

Ocupou distintos cargos en órganos colexiados nas Universidades da Coruña e Vigo, tendo formado parte do proceso de acreditación da ACSUG (Axencia para a calidade do sistema universitario de Galicia) perante a ENQA (European association for quality assurance in higher education) e participando no Programa Docentia, orientado á avaliación da calidade  do profesorado universitario.

No ámbito académico as súas liñas de investigación céntranse na protección xurídica do patrimonio cultural, así como na súa divulgación, e na análise dos diversos mecanismos de xustiza transicional como forma de resolución de conflitos nos procesos de recuperación da chamada “Memoria Histórica”.


Pontevedra, 1987. Licenciado en Derecho por la Universidade da Coruña y Procurador de los Tribunales.

En el ámbito cultural preside la Fundación Malvar, institución que conserva el legado familiar fundado por el que fue arzobispo de Santiago de Compostela, Frei Sebastián Malvar y Pinto, así como la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de Pontevedra.

Ocupó distintos cargos en órganos colegiados en las Universidades de A Coruña y Vigo, habiendo formado parte del proceso de acreditación de la ACSUG (Agencia para la calidad del sistema universitario de Galicia) ante la ENQA (European association for quality assurance in higher education) y participando en el Programa Docentia, orientado a la evaluación de la calidad  del profesorado universitario.

En el ámbito académico sus líneas de investigación se centran en la protección jurídica del patrimonio cultural, así como en su divulgación, y en el análisis de los diversos mecanismos de justicia transicional como forma de resolución de conflitos en los procesos de recuperación de la llamada “Memoria Histórica”.

Ángel Arcay Barral

Betanzos, 1988. Licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e Mestrado en Historia e Patrimonio pola Universidade do Porto; realizando a súa Tese de Mestrado no Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra, baixo o título “Os arquivos de familia en Galiza e Portugal: o caso dos Malvar”.

No eido cultural é o vicepresidente da Fundación Malvar e preside a Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar, na cal dirixe o seu Arquivo; sendo anteriormente arquiveiro e bibliotecario no Centro de Documentaçâo do Teatro Nacional Sâo Joâo de Porto.

Entre os anos 2009 e 2012 foi estudante en prácticas no Arquivo e Biblioteca Municipal de Betanzos e no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), desenvolvendo distintas investigacións históricas. Posteriormente ampliou a súa formación como bolseiro no Arquivo Histórico Provincial de Ourense (2014/2015) e na Rede Museística Provincial de Lugo (2015).

Actualmente exerce como técnico guía, de información e asistencias turísticas e ademáis, é o investigador principal do proxecto “A Cociña do Palacete”, que recopila o amplísimo receitario das irmáns Concha e María Mendoza Babiano, sobriñas netas do contralmirante Casto Méndez Núñez.


Betanzos, 1988. Licenciado en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster en Historia e Patrimonio por la Universidade do Porto; realizando su Tesis de Máster en el Archivo de la Deputación Provincial de Pontevedra, bajo el título “Os arquivos de familia en Galiza e Portugal: o caso dos Malvar”.

En el campo cultural es el vicepresidente de la Fundación Malvar y preside la Asociación Cultural y de Fomento de la Investigación Julián Malvar, en la cual dirige su Archivo; habiendo sido anteriormente archivero y bibliotecario en el Centro de Documentaçâo do Teatro Nacional Sâo Joâo de Porto.

Entre los años 2009 y 2012 fue estudiante en prácticas en el Archivo y Biblioteca Municipal de Betanzos y en el Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), desarrollando distintas investigaciones históricas. Posteriormente amplió su formación como becario en el Arquivo Histórico Provincial de Ourense (2014/2015) y en la Rede Museística Provincial de Lugo (2015).

Actualmente ejerce como técnico guía, de información y asistencias turísticas y además, es el investigador principal del proyecto “A Cociña do Palacete”, que recopila el amplísimo recetario de las hermanas Concha y María Mendoza Babiano, sobrinas nietas del contralmirante Casto Méndez Núñez.

Jorge Barrecheguren Fernández

Vigo, 1988. Arquiveiro e historiador. Licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, coas orientacións de Historia Contemporánea e Historia de América. Especialista en Arquivos pola UNED e a Fundación Carlos de Amberes.

Compaxina a súa actividade profesional, desenvolvida en diversos centros documentais, coa labor divulgativa e investigadora, colaborando co Atlántico Diario de Vigo dende o ano 2016, onde publica artigos de difusión histórica centrados na cidade de Vigo. Ademáis da historia local o fenómeno indiano convértese en outro dos seus temas predilectos de investigación, sendo autor da iniciativa “Morriña de Cuba, Proyecto Palmera”, que trata de catalogar as palmeiras canarias máis antigas de Galicia como reacción ao avance da praga do Picudo Vermello.

É autor de diversos textos e artigos, entre os que destaca o libro “CZFV, 70 años en 70 imágenes”, publicado polo Consorcio da Zona Franca de Vigo no setenta aniversario do seu nacemento.


Vigo, 1988. Archivero e historiador. Licenciado en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela, con las orientaciones de Historia Contemporánea e Historia de América. Especialista en Archivos por la UNED y la Fundación Carlos de Amberes.

Compagina su actividad profesional, desarrollada en diversos centros documentales, con la labor divulgativa e investigadora, colaborando con Atlántico Diario de Vigo desde el año 2016, donde publica artículos de investigación histórica centrados en la ciudad de Vigo. Además de la historia local el fenómeno indiano se convierte en otro de sus temas predilectos de investigación, siendo autor de la iniciativa “Morriña de Cuba, Proyecto Palmera”, que trata de catalogar las palmeras canarias más antiguas de Galicia como reacción al avance de la plaga del Picudo Rojo.

Es autor de diversos textos y artículos, entre los que destaca el libro “CZFV, 70 años en 70 imágenes”, publicado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo en el setenta aniversario de su nacimiento.