Jorge Barrecheguren Fernández

Vigo, 1988. Arquiveiro e historiador. Licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, coas orientacións de Historia Contemporánea e Historia de América. Especialista en Arquivos pola UNED e a Fundación Carlos de Amberes.

Compaxina a súa actividade profesional, desenvolvida en diversos centros documentais, coa labor divulgativa e investigadora, colaborando co Atlántico Diario de Vigo dende o ano 2016, onde publica artigos de difusión histórica centrados na cidade de Vigo. Ademáis da historia local o fenómeno indiano convértese en outro dos seus temas predilectos de investigación, sendo autor da iniciativa “Morriña de Cuba, Proyecto Palmera”, que trata de catalogar as palmeiras canarias máis antigas de Galicia como reacción ao avance da praga do Picudo Vermello.

É autor de diversos textos e artigos, entre os que destaca o libro “CZFV, 70 años en 70 imágenes”, publicado polo Consorcio da Zona Franca de Vigo no setenta aniversario do seu nacemento.


Vigo, 1988. Archivero e historiador. Licenciado en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela, con las orientaciones de Historia Contemporánea e Historia de América. Especialista en Archivos por la UNED y la Fundación Carlos de Amberes.

Compagina su actividad profesional, desarrollada en diversos centros documentales, con la labor divulgativa e investigadora, colaborando con Atlántico Diario de Vigo desde el año 2016, donde publica artículos de investigación histórica centrados en la ciudad de Vigo. Además de la historia local el fenómeno indiano se convierte en otro de sus temas predilectos de investigación, siendo autor de la iniciativa “Morriña de Cuba, Proyecto Palmera”, que trata de catalogar las palmeras canarias más antiguas de Galicia como reacción al avance de la plaga del Picudo Rojo.

Es autor de diversos textos y artículos, entre los que destaca el libro “CZFV, 70 años en 70 imágenes”, publicado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo en el setenta aniversario de su nacimiento.

Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, núm. 1 (2018)

Editan: Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra / Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar

VÁZQUEZ-REY, Ernesto (dir.)

Pontevedra, 2018.

© dos textos, as persoas autoras.

Depósito Legal: PO 827-2018

ISSN: 2659-3416


INDICE

ARTIGOS DOUTRINAIS

Conceptualizar a violencia contra as mulleres: Unha reflexión epistemolóxica pendente? | Carme Adán Villamarín | pp. 7-26

ARTIGOS DE INVESTIGACIÓN

Creación e transformación. A última reforma do Pazo de Lourizán | Jorge Barrecheguren Fernández | pp. 27-47

ARTIGOS DE DIVULGACIÓN

A Boa Vila no arquivo fotográfico de Otto Wunderlich | Ángel Arcay Barral | pp. 49-78

RECENSIÓNS

La Sierra: descripción del Pazo de Lourizán en 1900 | María Teresa Del Préstamo Landín | pp. 79-89

FONTES

A derradeira vontade de Eugenio Montero Ríos | Noelia Collado Rodríguez / Ernesto Vázquez-Rey | pp. 91-110


Indexada en:

dialnet.png.pagespeed.ce.XL0RY84U73

Coa colaboración de:

 

A AMUPo celebra o primeiro Congreso sobre Patrimonio Cultural

A Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, en colaboración coa Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar, organizará o primeiro Congreso sobre Patrimonio Cultural para o ano 2019.

Baixo a dirección dos investigadores das Universidades da Coruña e Vigo, Ernesto Vázquez-Rey e Mª Teresa Del Préstamo, o Congreso contará co seguinte aval académico:

Secretaría académica:

Noelia Collado Rodríguez, investigadora na Área de Dereito Civil da Universidade da Coruña.

Comité científico:

Cristina Alonso Salgado, investigadora na Área de Dereito Procesual da Universidade de Santiago de Compostela.

Ángel Arcay Barral, historiador e arquiveiro.

Jorge Barrecheguren Fernández, historiador e arquiveiro.

Noelia Collado Rodríguez, investigadora na Área de Dereito Civil da Universidade da Coruña.

Mª Teresa Del Préstamo Landín, investigadora na Área de Literatura Española da Universidade de Vigo.

Mª Ángeles Fuentes Loureiro, investigadora na Área de Dereito Penal da Universidade da Coruña.

Jorge Martín Dopico, investigador na Área de Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais da Universidade da Coruña.

Silvia Rodríguez López, investigadora na Área de Dereito Penal da Universidade da Coruña.

Ernesto Vázquez-Rey Farto, investigador na Área de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña.

Para a celebración desta actividade solicitarase axuda á Deputación Provincial de Pontevedra, dentro da convocatoria de axudas para o Ano da Música.

O pase de diapositivas require JavaScript.