I Plenario da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra