Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, núm. 2 (2019)

Editan: Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra / Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar

VÁZQUEZ-REY, Ernesto (dir.)

Pontevedra, 2019.

© dos textos, as persoas autoras.

Depósito Legal: PO 827-2018

ISSN: 2659-3416


ÍNDICE

ARTIGOS DOUTRINAIS

Crimen y cambio climático: una mirada desde la Criminología verde / Crime and climate change: a view from green Criminology | Esteban Morelle Hungría | pp. 11-25

ARTIGOS DE INVESTIGACIÓN

Bélica e civil: a produción da Real Fábrica de Fundición de Sargadelos | Daniel Lucas Teijeiro Mosquera | pp. 27-64

Santa Eulalia de Bóveda: una perspectiva desde el culto a las aguas / Santa Eulalia de Bóveda: a perspective from the cult to the water | Daniel Pérez Murado | pp. 65-80

O Parque do Pasatempo: conservar 1/7 de legado | Sara Fraga Pérez | pp. 81-101

Unha disección da fotografía pontevedresa do Seminario de Estudos Galegos | Mateo Fontán Couto | pp. 103-113

ARTIGOS DE DIVULGACIÓN

O patrimonio betanceiro nos seus Arquivos: o debate do Conxunto Histórico-Artístico | Ángel Arcay Barral | pp. 115-132

COMENTARIOS DE XURISPRUDENCIA

Comentário ao Acordâo do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, caso de M.L. e W.W. contra Alemanha, processos nos. 60798/10 e 65599/10, de 28 de junho de 2018 | Marcelo Porrúa | pp. 133-149


Indexada en:

dialnet.png.pagespeed.ce.XL0RY84U73
zenodo-black-2500

Coa colaboración de:

Ernesto Vázquez-Rey

Pontevedra, 1987. Licenciado en Dereito pola Universidade da Coruña e Procurador dos Tribunais.

No eido cultural preside a Fundación Malvar, institución que conserva o legado familiar fundado polo que foi arcebispo de Santiago de Compostela, Frei Sebastián Malvar e Pinto, así como a Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra.

Ocupou distintos cargos en órganos colexiados nas Universidades da Coruña e Vigo, tendo formado parte do proceso de acreditación da ACSUG (Axencia para a calidade do sistema universitario de Galicia) perante a ENQA (European association for quality assurance in higher education) e participando no Programa Docentia, orientado á avaliación da calidade  do profesorado universitario.

No ámbito académico as súas liñas de investigación céntranse na protección xurídica do patrimonio cultural, así como na súa divulgación, e na análise dos diversos mecanismos de xustiza transicional como forma de resolución de conflitos nos procesos de recuperación da chamada “Memoria Histórica”.


Pontevedra, 1987. Licenciado en Derecho por la Universidade da Coruña y Procurador de los Tribunales.

En el ámbito cultural preside la Fundación Malvar, institución que conserva el legado familiar fundado por el que fue arzobispo de Santiago de Compostela, Frei Sebastián Malvar y Pinto, así como la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de Pontevedra.

Ocupó distintos cargos en órganos colegiados en las Universidades de A Coruña y Vigo, habiendo formado parte del proceso de acreditación de la ACSUG (Agencia para la calidad del sistema universitario de Galicia) ante la ENQA (European association for quality assurance in higher education) y participando en el Programa Docentia, orientado a la evaluación de la calidad  del profesorado universitario.

En el ámbito académico sus líneas de investigación se centran en la protección jurídica del patrimonio cultural, así como en su divulgación, y en el análisis de los diversos mecanismos de justicia transicional como forma de resolución de conflitos en los procesos de recuperación de la llamada “Memoria Histórica”.

Ángel Arcay Barral

Betanzos, 1988. Licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e Mestrado en Historia e Patrimonio pola Universidade do Porto; realizando a súa Tese de Mestrado no Arquivo da Deputación Provincial de Pontevedra, baixo o título “Os arquivos de familia en Galiza e Portugal: o caso dos Malvar”.

No eido cultural é o vicepresidente da Fundación Malvar e preside a Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar, na cal dirixe o seu Arquivo; sendo anteriormente arquiveiro e bibliotecario no Centro de Documentaçâo do Teatro Nacional Sâo Joâo de Porto.

Entre os anos 2009 e 2012 foi estudante en prácticas no Arquivo e Biblioteca Municipal de Betanzos e no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), desenvolvendo distintas investigacións históricas. Posteriormente ampliou a súa formación como bolseiro no Arquivo Histórico Provincial de Ourense (2014/2015) e na Rede Museística Provincial de Lugo (2015).

Actualmente exerce como técnico guía, de información e asistencias turísticas e ademáis, é o investigador principal do proxecto “A Cociña do Palacete”, que recopila o amplísimo receitario das irmáns Concha e María Mendoza Babiano, sobriñas netas do contralmirante Casto Méndez Núñez.


Betanzos, 1988. Licenciado en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster en Historia e Patrimonio por la Universidade do Porto; realizando su Tesis de Máster en el Archivo de la Deputación Provincial de Pontevedra, bajo el título “Os arquivos de familia en Galiza e Portugal: o caso dos Malvar”.

En el campo cultural es el vicepresidente de la Fundación Malvar y preside la Asociación Cultural y de Fomento de la Investigación Julián Malvar, en la cual dirige su Archivo; habiendo sido anteriormente archivero y bibliotecario en el Centro de Documentaçâo do Teatro Nacional Sâo Joâo de Porto.

Entre los años 2009 y 2012 fue estudiante en prácticas en el Archivo y Biblioteca Municipal de Betanzos y en el Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), desarrollando distintas investigaciones históricas. Posteriormente amplió su formación como becario en el Arquivo Histórico Provincial de Ourense (2014/2015) y en la Rede Museística Provincial de Lugo (2015).

Actualmente ejerce como técnico guía, de información y asistencias turísticas y además, es el investigador principal del proyecto “A Cociña do Palacete”, que recopila el amplísimo recetario de las hermanas Concha y María Mendoza Babiano, sobrinas nietas del contralmirante Casto Méndez Núñez.