Daniel Jove Villares

Daniel Jove Villares

Daniel Jove Villares, secretario de Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas. Graduado en Dereito -con Premio Extraordinario Fin de Grao-, mestrado en Dereito Constitucional polo Centro de Estudos Políticos e Constitucionais e investigador na Área de Dereito Constitucional da Universidade da Coruña.


Daniel Jove Villares, secretario de Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas. Graduado en Derecho -con Premio Extraordinario Fin de Grado-, máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales e investigador en el Área de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña.